27 Oct 2011

TEKNIK MENJAWAB: Bahagian CNilai-nilai Murni
Terdapat 17 nilai murni iaitu:

 1. Kasih sayang
 2. Baik hati
 3. Keberanian
 4. Berdikari
 5. Hemah tinggi
 6. Kejujuran
 7. Hormat
 8. Kebersihan
 9. Kerajinan
 10. Kerjasama
 11. Semangat bermasyarakat
 12. Kesederhanaan
 13. Keadilan
 14. Kesyukuran
 15. Rasional
 16. Kebebasan
 17. Patriotisme

Peringatan
 1. Membina ulasan berdasarkan petikan atau bahan rangsangan.
 2. Bina ulasan tentang petikan bukan ulasan tentang watak.
 3. Guna ayat sendiri tanpa mengubah maksud petikan.
 4. Isi dan huraian mestilah berdasarkan contoh.
 5. Baca arahan terlebih dahulu.
 6. Guna ayat gramatis dan nilai positif.
 7. Penggunaan kata adalah lebih baik.
 8. Masukkan penanda wacana.

Jika isi ulasan adalah positif - cari sinonim
 1. menghargai masa - menepati masa / mementingkan masa / mengutamakan masa
 2. menjaga kebersihan - mementingkan kebersihan
 3. menghormati orang lain - berbudi bahasa
 4. bercakap jujur - bercakap benar
 5. membantu - menolong
 6. belajar bersungguh-sungguh - rajin berusaha
 7. mengambil berat - prihatin
 8. menunaikan janji - menepati janji

Jika isi ulasan adalah negatif - cari antonim
 1. malas belajar - rajin berusaha
 2. membuang sampah merata-rata - menjaga kebersihan
 3. berbohong - bercakap jujur
 4. membazirkan masa - menghargai masa
 5. lalai / cuai - berhati-hati
 6. mementingkan diri - mengambil berat
 7. lemah semangat - tabah
 8. pasif - aktif

No comments:

Post a Comment